• Sun. Jul 3rd, 2022

แนะนำหนังซีรีย์ยอดฮิต 2020

มาตามดูให้จบ ครบทุกเรื่อง ก่อนมูฟออนไปสู่กองทัพซีรีส์เกาหลีอีกมากมายที่กำลังจะตามมา ติดตาม 'โพย Netflix' ตอนใหม่และตอนอื่นๆอีกมากมาย ได้ที่นี่

คปภ. ชี้ อาคเนย์ประกันภัย ยังมิได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ รับรองยังปกป้องอยู่

ByAntone

Jan 27, 2022
asia

คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัยยังมิได้รับอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองป้องกันอยู่ เปิดเผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อบอร์ด คปภ. พิเคราะห์ จะต้องปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองประโยช์จากประชาชนผู้เอาประกันภัย

ช่วงวันที่ 26 เดือนมกราคม 65 สำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ผลักดันการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.บอกว่า จากที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ในกรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งความเห็นชอบห้องประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประมือรมการแล้วก็ผู้จัดการ ตลาดหุ้นที่ประเทศไทย นั้น

สำนักงาน คปภ. ขอเรียนชี้แจงว่า ตามมายี่ห้อ 57 ที่พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับแต่งเสริมเติมโดยพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดมุ่งหมายจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อคุ้มครองประโยช์จากผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ เงื่อนไข แล้วก็ช่วงเวลา ให้บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เสร็จก่อนที่จะคณะกรรมการจะอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการ ขั้นต่ำดังนี้

1. วิธีจัดการหรือการโอนภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่

2. กรรมวิธีการบอกให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียรู้ แล้วก็ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการเงินทองแล้วก็หนี้สิน อีกทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้าประกันวินาศภัยแล้วก็การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ช่วงเวลาของการปฏิบัติงานตามข้อ 1-4 ในกรณีที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แล้วก็บริษัทมุ่งหมายจะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้มีผลนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วก็ให้มีการชำระบัญชี

หากแม้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านสำนักงาน คปภ. แล้ว แต่ว่าคณะกรรมการ คปภ. ยังมิได้อนุญาต ในการนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานพิเคราะห์รายละเอียดต่างๆเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. พิเคราะห์ถัดไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองป้องกันเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับใช้หนี้ที่เกิดจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุมัติประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แล้วก็เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพแค่นั้น
ตามมายี่ห้อ 79 ที่พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับแต่งเสริมเติมโดยพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งข้อบังคับมิได้กำหนดภารกิจของกองทุนฯ ให้เกี่ยวเนื่องถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ขอให้ประชาชนอย่าตระหนกตกใจ โดยยืนยันว่าในขณะนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จวบจนกระทั่งจะได้รับอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยสำนักงาน คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานมี ข้าราชการสายกำกับธุรกิจแล้วก็การลงทุน สายตรวจสอบ สายพินิจพิจารณาธุรกิจสัญญาประกันภัย สายข้อบังคับแล้วก็คดี แล้วก็สายคุ้มครองป้องกันสิทธิประโยชน์ ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยช์จากผู้เอาประกันภัย ผู้ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วก็ผู้มีส่วนได้เสีย