• Fri. May 14th, 2021

แนะนำหนังซีรีย์ยอดฮิต 2020

มาตามดูให้จบ ครบทุกเรื่อง ก่อนมูฟออนไปสู่กองทัพซีรีส์เกาหลีอีกมากมายที่กำลังจะตามมา ติดตาม 'โพย Netflix' ตอนใหม่และตอนอื่นๆอีกมากมาย ได้ที่นี่

เงินอนุเคราะห์บุตร จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

ByAntone

Apr 30, 2021

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินช่วยเหลือบุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 นักข่าวกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินช่วยเหลือบุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ทีแรกเกิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนหลัง 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2564

ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เพราะเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือบุตร เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือบุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ ก็เลยจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าเกิดมีปัญหาเพิ่มเติม ผู้เอาประกันตนสามารถไต่ถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสบาย หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือบุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• แล้วหลังจากนั้นเข้าสู่ระบบ ถ้าเกิดยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียน)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1